Integritetspolicy

Integritetspolicy för CeBo Bildemontering AB


1. Introduktion


Vi på CeBo Bildemontering AB värnar om din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga dataskyddsbestämmelser, inklusive Dataskyddsförordningen (GDPR). Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter.


2. Insamling av personuppgifter


Vi kan samla in följande typer av personuppgifter:

 • Namn
 • Kontaktinformation (e-postadress, telefonnummer, adress)
 • Personnummer (vid fakturaköp)
 • Betalningsinformation (t.ex. kontonummer)
 • Fordonsinformation (registreringsnummer)
 • Information relaterad till våra tjänster
 • Kommunikation mellan dig och CeBo Bildemontering AB (t.ex. e-postmeddelanden, telefonsamtal)


3. Användning av personuppgifter


Dina personuppgifter kan användas för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla och administrera våra tjänster
 • För att kommunicera med dig
 • För att hantera beställningar och betalningar
 • För att leverera bildelar till dig
 • För att förbättra våra tjänster och kundupplevelsen
 • För att uppfylla lagliga skyldigheter


4. Rättslig grund för behandling av personuppgifter


Vi behandlar dina personuppgifter baserat på följande rättsliga grunder:

 • Fullgörande av avtal: Behandling är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, t.ex. vid köp av bildelar, skrotning av bilar.
 • Samtycke: När du har gett ditt samtycke till behandling för specifika ändamål.
 • Rättslig förpliktelse: När vi är skyldiga att behandla dina uppgifter för att uppfylla lagkrav.


5. Delning av personuppgifter


Vi kan komma att dela dina personuppgifter med:

 • Tredjepartsleverantörer som tillhandahåller tjänster åt oss (t.ex. IT-tjänster, betalningslösningar, leveransföretag)
 • Myndigheter när vi är skyldiga enligt lag eller rättsliga förfaranden
 • Andra parter med ditt samtycke


6. Lagring av personuppgifter


Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för de ändamål som de samlades in för, eller så länge vi är skyldiga enligt lag. Generellt gäller följande lagringstider:

 • Köpinformation: Upp till 3 år efter senaste kontakt eller så länge som det är nödvändigt för att uppfylla våra avtalsmässiga förpliktelser.

 • Betalningsinformation: Upp till 7 år i enlighet med bokföringslagens krav.
 • Vid avregistrering av skrotbil: Vi sparar uppgifter så länge som Transportstyrelsen kräver detta eller för att uppfylla våra lagliga skyldigheter.
 • E-postmeddelanden och meddelanden från kontaktformulär: Sparas upp till 1 månad efter det att ärendet har avslutats, om ingen affär genomförs.


7. Dina rättigheter


Du har följande rättigheter gällande dina personuppgifter:

 • Rätt att få tillgång till dina personuppgifter
 • Rätt att få felaktiga personuppgifter rättade
 • Rätt att få dina personuppgifter raderade, förutsatt att behandlingen inte är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller andra legitima skäl.
 • Rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter
 • Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter
 • Rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (dataportabilitet)

För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan.


8. Säkerhet för personuppgifter


Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, förstörelse eller ändring.


9. Ändringar i integritetspolicyn


Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst. Vi kommer att meddela dig om väsentliga ändringar genom att publicera en uppdaterad version på vår webbplats och, när så krävs, informera dig direkt.


10. Tillsynsmyndighet


Om du har klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).


11. Cookies


När du besöker vår webbplats kan vi använda cookies och liknande tekniker för att förbättra din användarupplevelse och analysera hur vår webbplats används. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem i vår Cookiespolicy.


12. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor eller funderingar kring denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss:


CeBo Bildemontering AB
Adress: Huds-Moar 1, 45793 Tanumshede
E-post: info@cebo.se
Telefon: 0525-37001


Senast uppdaterad: 2024-06-01